MUDr. Michael Kučera

Mitochondriální a bioregulační medicína

Tento článok je určený do pozornosti rodičom, ktorých detičky sú autisti, prípadne nemajú túto diagnózu, len ešte nerozprávajú alebo sú hyperaktívne, alebo sú príliš neaktívne.

MUDr. Kučera sa zaoberá možnosťami, ktoré ovplyvňujú efektivitu autonómneho nervového systému (ďalej len ANS) a navrátením jeho znížených alebo stratených regulačných schopností. Správne fungovanie ANS vďaka posilneniu mitochondriálneho aparátu pomocou Carnosinu vedie k zlepšeniu zdravotného stavu. Pre zistenie aktuálneho stavu ANS používame prístroj Kardivar. Prístroj funguje na princípe analýzy variability srdcového rytmu (HRV - Heart Rate Variability), ktorý priamo podlieha kontrole rôznych centier ANS. Výsledky analýzy variability srdcového rytmu sú všeobecne uznávané. K narušeniu funkčnosti ANS dochádza najmä u detí s poruchami autistického spektra (PAS) a vedie k problémom s adaptačnou schopnosťou zvládať stres a záťaž vo svojom okolí. Deti majú problémy s komunikáciou, socializáciou, motorikou a pod. Život v našom svete pre nich predstavuje obrovskú permanentnú záťaž a stres.

Jedným z parametrov pri tejto analýze je výpočet tzv. stresového indexu, ktorého fyziologické hodnoty sa pohybujú v rozpätí 50 až 70 jednotiek u detí, a do 150 jednotiek u dospelých. U detí s autizmom sú zistené hodnoty stresového indexu zväčša 700 až 800 jednotiek alebo i viac, čo je hodnota, ktorej u dospelého človeka zodpovedá stav extrémnej vyčerpanosti zo stresu.

MUDr. Kučera už vykonal tisícky vyšetrení a pracoval s niekoľkými stovkami detí s PAS, z ktorých niektoré trpeli epilepsiou. Výsledky jeho práce ukazujú, že vďaka užívaniu Carnosinu došlo k významnému zníženiu počtu záchvatov a zlepšeniu zdravotného stavu.

Prelomovým medzníkom vo výskume Carnosinu a jeho potenciálnych účinkov vo vzťahu k autizmu bola štúdia z roku 2002, v ktorej sa Dr. Michael G. Chez so svojím tímom v americkom štáte Illinois zameral na využitie Carnosinu pri starostlivosti o deti s diagnózou porúch autistického spektra (PAS). Výsledky ukázali, že u detí, ktoré užívali Carnosin, sa prejavilo zlepšenie v oblasti socializácie, správania, komunikácie a porozumenia reči. V priebehu štúdie sa nezaznamenali žiadne vedľajšie účinky Carnosinu.

Táto metóda je prezentovaná aj v práci MUDr. Michaela Kučeru (Mitochondriálna a bioregulačná medicína - www.drkucera.eu) s praktickým vyhodnotením účinkov mitochondriálnej terapie.

V případě dotazů,
nebo zájmu o více informací 
mi neváhejte poslat vzkaz.

Nebo mi napište na
martina@inspiracezeny.cz